سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساحل نجات

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد،سپس زمانی طولانی برآنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد؛و بسیاری ازآنها گنهکارند؟

انتخاب ، نه تحمیل

حجاب یک انتخاب است،نه تحمیل.

آنان که حجاب را آگاهانه بر می گزینند، می خواهند«گوهر عفاف»خود را از تاراج،

مصون نگه دارند.

این است که بر انتخاب خود افتخار و با حرف این وآن، سست و بی انگیزه نمی شوند

و تابع جوّ نمی گردند،چون از قیمت گوهری که دارند با خبرند.

گل عفاف/جواد محدثی[ شنبه 92/7/6 ] [ 4:44 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

دژ کرامت

هیچ کس به اسم آزادی ،دیوار خانه اش را بر نمیدارد و در حیاطش را

باز نمی گذارد، چون ممکن است دزدی رخنه کند و اموالش را به یغما ببرد.

حجاب دیواری است که راه را بر دزد عفاف می بندد و زن را در دژ کرامت مصون می سازد.

این دیوار را برنداریم و این دژ را ویران نسازیم.

 

گل عفاف/جواد محدثی[ چهارشنبه 92/7/3 ] [ 7:15 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

ثمره باغ زندگی

باغبان ،محصول باغ و بوستانش را به تاراج و حراج نمی گذارد،بلکه از آن مراقبت می کند.

حجاب و عفاف، ثمره باغ زندگی و بوستان عمر است.

چرا باید گل حیا پرپر شود و لگد مال عابران بی خیال و راهزنان بی انصاف گردد؟!

کسی که نگهبان سرمایه اش نباشد ،شایسته هر نوع ملامت است.

گل عفاف/جواد محدثی[ چهارشنبه 92/7/3 ] [ 7:12 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

دل پاک،نگاه پاک

حجاب ظاهری ریشه در عفاف درونی دارد.

کسی که بخواهد پاک باشد ،ظاهر و باطنش را باید یکی کند.

آنان که بی قید و لاابلی اند، ولی می گویند «دلت پاک باشد»،

نمی دانند که پاکی دل در پاکی رفتار و متانت و وقار نمایان می شود و

از دل پاک ،جز نگاه پاک بر نمی آید.

از کوزه همان برون تراود که در اوست.

نمی توان پذیرفت که از کسی عفونت گناه به مشام برسد،ولی مدعی باشد که دلش پاک است.

گل عفاف/جواد محدثی[ دوشنبه 92/7/1 ] [ 7:4 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

نقاب مهربانی

بانوان و دختران ، به خاطر ارزش و کرامتی  که دارند، نباید در بازار سودا گران شهوت، خود را به بهای

چند نامه و نگاه و لبخند و پیام، بفروشند.

کامجویان دیو سیرت،نقاب مهربانی به چهره می زنند و مدعی عاشقی می شوند ، اما وقتی

گل عصمت را چیدند و زیبایی کرامت را از بین بردند، قربانی خود را زیر پای خود له می کنند ،

یا مثل دستمال مصرف شده ،دور می اندازند.

و...چه خوش باورند،آنان که تسلیم می شوند.

گل عفاف/جواد محدثی[ شنبه 92/6/30 ] [ 2:45 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر