سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساحل نجات

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد،سپس زمانی طولانی برآنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد؛و بسیاری ازآنها گنهکارند؟

از زبان آقا

 [ پنج شنبه 92/11/3 ] [ 11:18 صبح ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

شلیک بی صدا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ پنج شنبه 92/11/3 ] [ 11:10 صبح ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا گاهی می گوید پدر،گاهی حسن،گ[ چهارشنبه 92/10/4 ] [ 4:50 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

دختر بدر الدجی امشب سه جا دارد عزا گاهی می گوید پدر،گاهی حسن،گ

 [ چهارشنبه 92/10/4 ] [ 4:49 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

تهاجم فرهنگی

 [ چهارشنبه 92/10/4 ] [ 4:38 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

.::.