سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساحل نجات

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد،سپس زمانی طولانی برآنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد؛و بسیاری ازآنها گنهکارند؟

انیس تنهایی

خدایا !

تو می دانی که در سراسر عمر هیچ گاه تو را فراموش نکرده ام؛ در سرزمین های دور دست فقط

تو در کنارم بودی،در شب های تار فقط تو انیس دردها  و غم هایم بودی ،در صحنه های خطر فقط

تو مرا محافظت می کردی ، اشک های ریزانم  را فقط تو مشاهده می کردی ،بر قلب مجروحم

فقط یاد تو و ذکر تو مرهم می گذاشت.

«شهید چمران»[ جمعه 92/6/15 ] [ 11:14 صبح ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

مقصد عاشقان

مقصد عاشقات دو عالم بقای توست

                                                    مطلوب طالبان به حقیقت رضای توست

هر جا که شهریاری و سلطان سروری است

                                                   محکوم حکم و حلقه به گوش گدای توست

«سعدی»[ جمعه 92/6/15 ] [ 9:40 صبح ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

اسماعیل وجود

پرور دگارا!

آن چنان مارا از دنیا و مافیها بی نیاز کن که در قربانگاه عشق تو همچون ابراهیم مشتاقانه حاضر شویم،

تا اسماعیل وجود خود را در راه هدف مقدست  قربانی کنیم.

شهید چمران
[ جمعه 92/6/15 ] [ 9:1 صبح ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

بی توجهی به سپاسگزاری مردم

نا سپاسی مردم تو را از کار نیکو باز ندارد،زیرا هستند کسانی بی آنکه از تو سودی برند تو را می ستایند،

چه بسا ستایش اندک آنان برای تو ،سود مند تر از ناسپاسی نا سپاسان  باشد. امام علی (ع)[ دوشنبه 92/6/11 ] [ 10:1 صبح ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

ای اشک!

ای اشک مقدس،ای عصاره حیات ،ای ندای قلب های شکسته، ای سرور فرشتگان ،

ای سکونت توفان ها ، ای آرامش قلب،ای نسیم عشق، ای پیام هستی ،ای زیبایی،ای عظمت ،

ای خلود!

من حیات خود را میدیون توام ؛من وجود خود را از تو یافته ام و اکنون سرنوشت خودر را به دست تو سپردم.

ای اشک!رحمت خدا بر تو باد که رحمت خدا را بر من نازل کردی.

تو ای اشک!مرا به ابدیت پیوند دادی.

شهید چمران.[ پنج شنبه 92/6/7 ] [ 8:7 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر