سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساحل نجات

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد،سپس زمانی طولانی برآنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد؛و بسیاری ازآنها گنهکارند؟

حجاب وسیله ایست که نشان دهی وسیله نیستی!

ای گوهرآفرینش! زن چه نیکو مقامی دارد که فاطمه از افق او تجلی کرد و مریم وزینب از آسمان او درخشیدند وآسیه وخدیجه از هستی او طلوع کردند.پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی ازجلوه های زیبای بندگی است.خواهرم! دنیا خراب آبادی است که هرنقطه آن به نگاه های آلوده ناامن گشته است.اما فرشته های حجاب درمحفل انس ویادخدا درامنیتی به سرمی برند که دیگران از طعم آن بی خبرند.انحصارگرایی زن به همسرش ستون عفاف اوست. زنی که زیبایی خود را طعمه چشم های نامحرم کند. انحصار به همسرش را خدشه دار کرده است. ای که به زینت حجاب آراسته ای! به مقام عفاف بار یافته ای که چون فرشته ای براریکه پاکی نشسته ای!صولت حجابت چشم هارا خاضع کرده است وسطوت حیائت دل ها را آرام کرده است. بگذاربگویم که تحقیر هوس ها بزرگت ساخته است.شکر خدای را که این گونه خواسته است.خواهرم! نیک بدان که دین گلستان ارزشهاست وحجاب غنچه نوشکفته درخت تسلیم است. پس خود را به این غنچه زیبا زینت بخش که حجاب زیورتو وتو زینت آفرینشی.خواهرم! فاطمه صراط مستقیم زن مسلمان است وپوشیدگی، نمود بارز مکتب اوست. پس بکوش تا برمحور فاطمه چرخیده باشی که حضرتش فرمود: بهترین چیز برای زن آن است که به مردی نگاه نکند ومردی اورا نبیند.[ سه شنبه 92/7/23 ] [ 8:22 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

زیبایین یک زن

زیبایی یک زن به لباس هایی که پوشیده،ژستی که گرفته ویا مدل مویی که برای خودش ساخته نیست.زیبایی یک زن باید از چشمانش دیده بشه به خاطراینکه چشماش دروازه قلبش هستند جایی که منزلگه عشق می تونه باشد.

زیبایی یک زن به خط وخال صورتش نیست بلکه زیبایی واقعی یه زن انعکاس در روحش داره.

محبت وتوجهی که عاشقانه ابراز می کنه هیجانی که در زمان دیدار از خودش بروز می ده زیبایی یک زن چیزی است که باگذشت سالیان متمادی افزایش پیدا می کنه.

خوشبخت مردی است که اولین عشق یه زن باشه، اما خوشبخت تر زنی است که آخرین عشق مردش باشه.[ سه شنبه 92/7/23 ] [ 8:21 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

آیا به قشنگی مروارید دقت کردی؟

درخشندگی اش برق از چشم آدم می بره.آیا به خاطر وجود صدفه که مروارید قشنگه؟ آیا مروارید بدون صدف قشنگ می شه؟خیر،زیرا صدف مروارید را ازانرژی های منفی حفظ می کند.چرا مروارید توی پوشش صدف رشد میکنه؟چرا قلب انسان توی قفسه سینه قرارگرفته است؟چرا چشم های انسان درپوشش پلک قرار گرفته؟چرا علف های هرز خودرو هستند ولی گل های زیبا نیاز به مراقبت دارن؟ چرا تمام سنگ های قیمتی وزیبا مانند الماس دردل عمیق ترین کوه ها شکل می گیرن؟چرا زنان عفیف در حجابند؟چرا حجاب وپوشش امری فطری است؟ چرا خدا به زن ها حجاب را توصیه کرده؟چرا...؟           

  از پوست میوه ای چنین فهمیدم که هرچیزی برای خویش پوشش دارد.[ سه شنبه 92/7/23 ] [ 8:20 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

از زیبایی پوشش تا زیبایی اندام..

زنان ایرانی همیشه اصول زیبایی شناختی را در پوشش و آرایش رعایت کرده اند. مساله ی امروز ما این است که درگاه درک زیبایی برای زنان گویا عوض شده است. زن ایرانی زیبایی را در رنگ و طرح پوشش جستجو می کرد نه در نمایش تن. برای همین چشمی که به زن ایرانی می افتاد روی طرح و رنگ های پوشش می لغزید نه روی اندام و پوست و چهره اش. ولی زیبایی در زمانه ی ما در «تن نمایی» است. لباس خودش موضوعیتی ندارد بلکه باید بتواند هرچه بیشتر تن انسان را بنمایاند یا زوایای بدن را یا پوست بدن را. لباس در معنای مدرنش پوشش نیست بلکه رهنمای نگاه به زیبایی های تن است. این قاعده در طراحی لباس چسبان مردانه هم رعایت می شود.
آنچه امروز آنرا ساپورت می نامیم ادامه ی همین «تن نمایی» است و عجیب است که دخترکان ایرانی، زیبایی را در تن نمایی جستجو کنند چراکه در هیچ کجای تاریخ این سرزمین حتی پیش از اسلام، «تن» محل ارجاع نگاه و زیبایی نبوده است بلکه تلاش هنرمندان در زیبانمایی پوشش بوده است...
پ ن: برای مذهبی ترها که بطور کامل خواهان حفظ خود از نگاه دیگران اند، چادر، پوششی ضد ارتباطی است که هم اندام را از نگاه دیگران می پوشاند و هم جلوی لغزیدن نگاه روی زیبایی های پوشش را می گیرد. هرچند در انواع چادری های امروزین، دختران چادری چه در نقشهای ریز روی چادر چه در جنس آن و چه در پوشیدن روسری های رنگی قابل مشاهده زیر چادر باردیگر به زیبایی های پوشش روی آورده اند.


[ سه شنبه 92/7/23 ] [ 7:46 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر

گویا تر از نوشتار و گفتار

گالری بوی خوش گل عفاف[ چهارشنبه 92/7/3 ] [ 7:38 عصر ] [ ستا ره ابوترابی ]

نظر